ing. A. (Andreas) Burki

Andreas Burki

Andreas Burki heeft 10 jaar ervaring opgedaan in het bedrijfsleven als projectleider van civieltechnische-, bouwkundige- en juridische projecten. Hij heeft daarvan drie jaar projecten gerealiseerd in Engeland en Duitsland. De engelse en duitse taal beheerst hij uitstekend. Andreas Burki heeft vastgelopen projecten succesvol afgerond. Hierbij was niet alleen de taalbarière een obstakel, maar ook het onderlinge cultuurverschil. Sinds 2000 heeft Andreas Burki ervaring opgedaan bij diverse overheidsinstanties. Hij heeft meerder projecten begeleid en uitgevoerd en diverse management functies vervuld en ervaring in het bestuurlijk proces bij de overheid. Andreas Burki is met name werkzaam geweest binnen afdelingen die te maken hebben met beheer van de openbare ruimte. Sinds 2014 is hij eigenaar van Burki management & techniek, waar Beheerplanspecialist een onderdeel van is.

Ervaring

Adviezen:
 • Stedelijk waterplan
 • Gemeentelijk rioleringsplan
 • Beheerplannen wegen, openbare verlichting, groen, kunstwerken, kabels en leidingen
 • Verkeersplannen
 • Invoering zeehavengeldverordening
 • Beheer openbare ruimte en vastgoed
Projectmanagement:
 • Infrastructurele projecten
 • Waterbouwkundige projecten
 • Civieltechnische kunstwerken
 • Woningbouw, utiliteitsbouw en hoogbouw
 • Bouw van diverse hotels en bankgebouwen in Duitsland
 • Aanleg van waterbouwkundige werken in Engeland
Leiding geven:
 • Ervaring met afdelingen/teams civiele techniek/beheer en onderhoud, bouwkunde, bouw- en woningtoezicht en buitendienst
 • Verandermanagement (van een aanbodgerichte- naar vraaggerichte afdeling en van vakgericht werken naar integraal denken en werken)
 • Integraal management
 • Coachend leiderschap

Mijn LinkedIn profiel:

Onze missie

Onze werkwijze.

© 2016 - 2020 Beheerplanspecialist algemene voorwaarden links rechts

volg ons op...