Onze missie

Voor een toekomstbestendige, duurzame en meest economische openbare ruimte waarvan ook uw (klein)kinderen kunnen genieten.


Wilt U niet ook een openbare ruimte realiseren waarvan ook uw (klein)kinderen nog optimaal van kunnen genieten. Een openbare ruimte die CO2 neutraal wordt beheerd en onderhouden, waarbij geen grondstoffen worden verspild en geen afval wordt geproduceerd? Wij realiseren dit voor U, samen met U en met uw omgeving.

Een andere reden om met ons in zee te gaan:

Gegarandeerd uw beheer op orde waarbij U geld bespaart!

Deze investering verdient u gegarandeerd terug, mogelijk zelfs meer dan dubbel! Waarom zou u voor minder gaan? Wij bieden u het beste beheerplan voor uw asset of meerdere assets, ook al heeft u geen goed werkend beheersysteem en ook al zijn uw beheerdata niet op orde. U krijgt het beste advies, waarbij de beheerkosten omlaag gaan. U kunt met dit beheerplan sturen op kwaliteit, risico's en kosten.

Wij maken voor u een beheerplan dat toekomstbestendig is, waarbij de kwaliteit van de openbare ruimte zichtbaar vooruit gaat. Dit realiseren wij binnen uw beschikbare budget.

Voorbeelden beheerplannen:
wegen, groen, water, openbare verlichting, riolering (GRP), ondergrondse infra, kunstwerken en overigen.

Onze visie

Wij werken vanuit ons vakspecialisme in het belang van u en/of uw organisatie. Bij integraal beheer- & beheerplanspecialist ligt de nadruk op de '&':

De & van meerwaarde

  • & uw totale beheer op orde en u bent weer in control.
  • & politiek draagvlak voor het plan.
  • & u kunt gedurende de looptijd en daarna uw assets zorgeloos sturen op kwaliteit, risico's en kosten.
  • & uw assets gaan zienderogen vooruit binnen de looptijd van ons eerste beheerplan.
Dit is ook de reden dat de '&' zo prominent aanwezig is in ons logo:

Beheerplanspecialist

& dat alles onder het blauwe dak dat bij ons staat voor betrouwbaar, integer en respectvol naar de ander.

Onze meerwaarde

Wij streven continu naar kwaliteitsverbetering tegen lagere kosten.

  • Wij komen gemaakte afspraken na.
  • U verdient uw geïnvesteerde Euro gegarandeerd terug!

Over ing. A. Burki

Over werkwijze.

© 2016 - 2020 Beheerplanspecialist algemene voorwaarden links rechts

volg ons op...